X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

ceny węgla i warunki handlowe

Pytania, na które odpowiedzi publikujemy poniżej:
       <<< POWRÓT DO INNYCH NAJCZĘSTSZYCH PYTAŃ


Jaka jest cena i parametry węgla w sortymencie  …? Kiedy mogę przyjechać i kupić węgiel?
  Wszystkie informacje handlowe, takie jak cena i parametry węgla oferowanego przez LW Bogdanka S.A., podajemy na bieżąco na naszych stronach www w części serwisu handlowego:

Czy jak kupię powyżej … ton węgla to czy otrzymam rabat?
  Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. prowadzi politykę zrównoważonego poziomu cen węgla. Ustalając ceny zawsze mamy na względzie możliwości finansowe naszych klientów i staramy się by koszt zakupu tony węgla był atrakcyjny rynkowo.
Klientów kupujących węgiel za gotówkę/ przedpłatę obowiązuje jeden cennik – dostępny pod adresem http://www.lw.com.pl/pl,1,s21,cennik_wegla.html. Cena węgla w tym systemie sprzedaży nie zależy od wielkości zakupu. Tak więc nawet przy zakupie dużej ilości węgla obowiązuje cena detaliczna.

Prowadzę skład opału w ……………. Chciałbym rozpocząć współpracę z Bogdanką i podpisać umowę dystrybucyjną. Czy jest taka możliwość i jakie kroki mam w tym celu podjąć?
  Jesteśmy firmą, która stale poszerza krąg swoich klientów, poszukując wiarygodnych i profesjonalnych partnerów. Jeżeli:
 • prowadzicie Państwo zarejestrowaną działalność gospodarczą lub spółkę prawa handlowego
 • dysponujecie potencjałem ekonomicznym pozwalającym na obrót węglem
 • Wasza firma istnieje na rynku jako sprawdzony partner i dostawca surowców energetycznych dla końcowych odbiorców

- zapraszamy do współpracy.

Prosimy o przesłanie Państwa aplikacji na adres naszej Spółki lub drogą elektroniczną - sprzedazw@lw.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia do współpracy jedynie wybranych partnerów.

Czy węgiel składowany na placu magazynowym pod tzw. "gołym niebem" (w inny sposób niż hala magazynowa, piwnica, itd.) naciąga wodę deszczową i wilgoć z powietrza?
 
Warunki atmosferyczne mają wpływ na zawartość wilgoci całkowitej. Parametry jakościowe dla węgla kamiennego zostały określone w normie PN-82 G-97003 - węgiel kamienny do celów energetycznych.
Norma precyzuje zawartość wilgoci całkowitej w węglu w stanie roboczym, która nie może przekraczać 27%. Nie oznacza to, że węgiel składowany pod dachem będzie miał wilgotność bliską 0% a na deszczu będzie to 27%. Węgiel kamienny powinien mieć wilgotność całkowitą z przedziału gwarantowanego normą - niezależnie od warunków, w których jest przechowywany. Pod uwagę nie bierzemy oczywiście faktu ilości wody zgromadzonej na powierzchni ziarna węglowego - jeżeli węgiel jest przechowywany w mokrym środowisku to na jego powierzchni jest wilgoć - natomiast chłonność węgla to właśnie te max. 27% określone normą.

Wilgotność całkowita w węglu nie jest parametrem rozliczeniowym z odbiorcami, chociaż może pośrednio wpłynąć na zmianę wartości opałowej. Nasiąkliwość węgla energetycznego związana jest z sortymentem węgla i jego granulacją (im większa granulacja tym nasiąkliwość mniejsza).
Sortymenty węgla z Bogdanki spełniają ww. normę. Średnia wilgotność całkowita sortymentów grubych (orzech i groszek) to ok. 8% (+/- 2%) zaś miału ok. 12% (+/- 3%).

Kto jest zwolniony z podatku akcyzowego na węgiel, a kto nie?
 
Zwolnienia wyrobów węglowych na podstawie art. 31a ust. 2 Ustawy Akcyzowej obejmują wyroby zużywane:

 1. przez następujące podmioty i jednostki organizacyjne (na podstawie art. 31a ust. 2 pkt 3, 8 i 9 Ustawy Akcyzowej - zwolnienia podmiotowe):
  1. gospodarstwa domowe,
  2. organy administracji publicznej, 
  3. jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. podmioty systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
  5. żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235, z późn. zm.),
  6. podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 j.t. ),
  7. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 poz.182 j.t.)
  8. organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, j.t. z późn. zm.),
  9. przez zakłady energochłonne do celów opałowych (przez zakłady energochłonne rozumie się podmioty, u których udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania),
  10. przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
 2. do prowadzenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej (na podstawie art. 31a ust.2 pkt 1-2, 4-7 Ustawy Akcyzowej - zwolnienia przedmiotowe), tj. wyroby węglowe zużywane:
  1. w procesie produkcji energii elektrycznej,
  2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych,
  3. do przewozu towarów i pasażerów koleją,
  4. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
  5. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie,
  6. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych [procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. U. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.)],
  7. do redukcji chemicznej.
Z rozumienia ustawy, każdy podmiot, który nie spełnia ww. założeń nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego.
Rozpatrując kwestię zwolnienia wyrobów węglowych z podatku akcyzowego należy pamietać jeszcze o charakterze transakcji, w przypadku gdy węgiel odbierany jest przez Pośredniczący Podmiot Węglowy, tzw. PPW.
powrót
Kalendarium
Dziś jest:
01 lipca 2022
Imieniny:
Bogusza, Haliny, Mariana
Notowania
Notowania
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.