X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

LW Bogdanka S.A. po III kwartale 2015 roku: utrzymanie rentowności EBITDA na poziomie 34,4% pomimo trudnej i niestabilnej sytuacji rynkowej

czwartek, 2015-10-29

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A., wypracowała w III kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 483,4 mln zł.  Wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 166,3 mln zł, EBIT sięgnął 73,2 mln zł, a zysk netto przekroczył 56,6 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i pozostawania wyników pod presją spadku cen węgla, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca w III kwartale 2015 roku 34,4%.

Wypracowane w III kwartale wyniki są zdecydowanie lepsze od osiągniętych w poprzednich kwartałach tego roku. I tak, przychody ze sprzedaży były o 16,4% wyższe od osiągniętych w II kwartale tego roku i o 12,9% wyższe od wypracowanych w I kwartale. EBITDA wzrosła odpowiednio o 12,9% i 15,2%, a zysk netto w III kwartale 2015 r. był o 32,3% wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach i o 73,3% wyższy niż w I kwartale br.

Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach sięgnęły 1,3 mld zł, wynik EBITDA wyniósł 458,1 mln zł, EBIT sięgnął 174,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 132,1 mln zł.

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację rynkową, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające od stycznia br. ceny, wyniki osiągnięte w trzecim kwartale oraz narastająco po dziewięciu miesiącach tego roku należy ocenić jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki elastyczności działania Spółki oraz efektywnie realizowanemu programowi redukcji kosztów i optymalizacji CAPEX-u.

Dzięki konsekwentnym działaniom w powyższym zakresie, Spółka obniżyła całkowity koszt gotówkowy pozyskania węgla (UMCC + Capex/tona) o 2,6% w stosunku do II kwartału i o 10,5% w porównaniu z I kwartałem. Po trzech kwartałach tego roku jest on niższy o 6,3% niż w tym samym okresie 2014 r. Koszty rodzajowe zostały obniżone w okresie trzech kwartałów tego roku o ponad 145 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2014.

Spółka utrzymuje prognozy sprzedaży węgla w 2015 r. na poziomie ok. 8,5 mln ton, co oznacza planowany znaczący wzrost wydobycia i sprzedaży w IV kwartale tego roku.

W październiku br. nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki. W wyniku ogłoszonego w dniu 14 września przez Enea S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LW Bogdanka S.A., Enea S.A. w dniu 26 października nabyła 64,57% tych walorów i wraz ze swoją spółka zależną Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. dysponuje łącznie 66% akcji Bogdanki.


 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA w III kwartale oraz po trzech kwartałach 2015 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN III kw. 2015 III kw. 2014 Zmiana I-III kw. 2015 I-III kw. 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 483 424 544 973 -11,3% 1 326 984 1 490 344 -11,0%
Zysk ze sprzedaży 74 931 106 857 -29,9% 174 678 241 592 -27,7%
Rentowność sprzedaży brutto 15,5% 19,6% -20,9% 13,2% 16,2% -18,5%
EBITDA 166 334 198 216 -16,1% 458 121 502 484 -8,8%
Rentowność EBITDA 34,4% 36,4% -5,5% 34,5% 33,7% 2,4%
Zysk operacyjny (EBIT) 73 225 99 950 -26,7% 174 545 226 608 -23,0%
Rentowność EBIT 15,1% 18,3% -17,5% 13,2% 15,2% -13,2%
Zysk netto roku obrotowego 56 639 79 370 -28,6% 132 137 170 794 -22,6%
Rentowność netto 11,7% 14,6% -19,9% 10,0% 11,5% -13,0%

 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta generuje w każdym z porównywanych okresów sprawozdawczych ponad 95% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A., Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o.

Zrealizowana w III kwartale br. sprzedaż przełożyła się na 14,7-procentowy udział LW BOGDANKA S.A. w sprzedaży węgla energetycznego na krajowym rynku (o 1,9% wyższy niż w II kwartale 2015 r.) i 24,2-procentowy udział w rynku sprzedaży do energetyki zawodowej (wzrost aż o 4,8% w stosunku do II kwartału br.). Powyższy wzrost udziałów rynkowych wiązał się z ograniczeniem wyprzedaży węgla po zaniżonych cenach przez KW S.A. oraz wzrostem sprzedaży realizowanej przez Spółkę.

 

PROGRAM REDUKCJI KOSZTÓW

Realizacja programu ścisłej kontroli kosztów pozwoliła w pierwszych trzech kwartałach br. na obniżenie kosztów rodzajowych o ponad 145 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.

Podstawowe efekty realizacji programu w grupie LW BOGDANKA przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN III kw. 2015 III kw. 2014 Zmiana I-III kw. 2015 I-III kw. 2014 Zmiana
Razem koszty rodzajowe 418 403 460 141 -9,1% 1 242 945 1 388 146 -10,5%
Całkowite koszty produkcji 379 118 414 606 -8,6% 1 125 331 1 210 273 -7,0%
Koszt własny produkcji sprzedanej 407 382 438 670 -7,1% 1 151 570 1 254 706 -8,2%

 

PRODUKCJA WĘGLA

Produkcja węgla handlowego w III kwartale 2015 r. wyniosła 2,04 mln ton i była niższa o 14,2% od poziomu osiągniętego w tym samym okresie 2014 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyprodukowano 5,9 mln ton węgla, czyli o 10,6% mniej w ujęciu rok do roku. W III kwartale br. spółka sprzedała 2,2 mln ton węgla, a w trzech kwartałach 2015 roku nieco ponad 6 mln ton. To mniej – odpowiednio – o 12,3% i 11,9% niż w analogicznych okresach ubiegłego roku.

Jednocześnie osiągnięty w III kwartale poziom produkcji był wyższy niż w I i II kwartale (kiedy wyniósł odpowiednio 1,99 i 1,90 mln ton). Również sprzedaż w III kwartale znacząco przekroczyła wyniki I i II kwartału (wynoszące odpowiednio 1,95 i 1,88 mln ton).

 

ZMIANY W STRUKTURZE WŁAŚCICIELSKIEJ SPÓŁKI

W wyniku skutecznego wezwania Enea S.A. do zakupu akcji LW Bogdanka stała się ona dominującym udziałowcem Spółki, dysponującym 66% akcji Bogdanki. Cena zaproponowana w wezwaniu przez Eneę została uznana przez Zarząd zgodną z wymogami ceny minimalnej i odpowiadającą wartości godziwej Spółki. Podobną opinie wraziły wszystkie organizacje pracownicze działające w LW Bogdanka.

W zmianie struktury właścicielskiej Zarząd dostrzega istotne synergie, które mogą mieć pozytywny wpływ na działalność Spółki. Najbardziej istotne z nich to:

  • stabilizacja wolumenów sprzedaży węgla w ramach obecnie obowiązujących umów z akcjonariuszem większościowym oraz możliwość rozszerzenia dostaw w przyszłości, zgodnie z kontraktem na dostawę węgla do nowego bloku energetycznego w Kozienicach
  • wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych i tym samym zmniejszenie kosztów, dzięki wykorzystaniu efektu skali
  • możliwość prowadzenia bardziej intensywnej polityki sprzedażowej dzięki najniższym kosztom wydobycia w branży
  • możliwość uzyskania lepszych cen transportu dzięki wspólnemu negocjowaniu kontraktów dotyczących warunków współpracy z firmami przewozowymi i logistycznymi.

 

"Ostatnie miesiące były dla Grupy LW BOGDANKA okresem obfitującym w wydarzenia o ogromnym znaczeniu dla przyszłości firmy. Mam tu oczywiście na myśli przede wszystkim proces przejęcia przez Eneę większościowego pakietu akcji Spółki. Jednocześnie działalność biznesowa realizowana była w bardzo trudnej sytuacji rynkowej, z jaką mamy do czynienia praktycznie od początku 2015 r. Mimo niesprzyjających prowadzeniu stabilnego biznesu warunków rynkowych, Spółka nadal przynosiła zyski i utrzymała rentowność EBITDA na poziomie bliskim 35%, czyli znacznie wyższym od średniej dla światowej branży górniczej. Potwierdziliśmy i umocniliśmy swoją pozycję jako najbardziej efektywnej i najskuteczniej reagującej na warunki rynkowe kopalni w Polsce. Będziemy dokładać wszelkich starań, by tak pozostało"  - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A


powrót
Akcjonariat Obywatelski

Kalendarium
Dziś jest:
12 sierpnia 2022
Imieniny:
Hilarii, Juliana, Lecha
Informacje korporacyjne
© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.