X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności na lata 2018 ÷ 2021 

(strategia po rewizji)
 

  • Pierwsza Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility) LW BOGDANKA S.A. na lata 2012 ÷ 2015 powstała już w 2012 r. Została ona opracowana dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Zarządu oraz  najwyższej kadry zarządzającej LW BOGDANKA S.A. Przed jej opracowaniem Spółka poddana została Analizie CSR, którą przeprowadził Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC. Opracowany wspólnie dokument pierwszej strategii CSR uwzględniał kluczowe wyzwania CSR branży wydobywczej na świecie przy zachowaniu polskiego kontekstu i uwarunkowań.
     
  • W drugiej połowie 2013 roku rewizji poddana została dotychczas obowiązująca strategia społecznej odpowiedzialności, przyjęta na okres 2012 ÷ 2015. Przegląd strategii miał na celu nie tylko standardową ocenę stopnia realizacji założonych celów, ale przede wszystkim ocenę aktualności i adekwatności tychże celów w kontekście wyzwań stojących przed przedsiębiorstwem. W efekcie trwającego kilka miesięcy procesu przyjęto nową strategię, która wyznacza cele i kierunki działań na lata 2014 ÷ 2017.
  • Aktualnie obowiązująca strategia powstała we współpracy z interesariuszami m.in za sprawą dedykowanego cyklu spotkań, zorganizowanego w 3 lokalizacjach i w 4 osiach tematycznych w marcu 2018 roku. Wskazane w niej priorytety społecznej odpowiedzialności nie tylko lepiej - w ocenie zarządzających i samych interesariuszy - odzwierciedlają kluczowe obszary oddziaływania społecznego i środowiskowego, ale też są bardziej czytelne i zrozumiałe dla otoczenia. Łatwa percepcja czyni strategię wiarygodną w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

 

Zaktualizowane podejście do zarządzania społeczną odpowiedzialnością można zdefiniować najkrócej jako„Wzrost wartości Spółki i rozwój społeczności lokalnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, transparentności i edukacji dla różnorodnych grup”. 

 

Każdemu z celów przypisano również podstawowe kierunki działań, dla których zdefiniowano mierzalne cele. W skrócie priorytety nowoprzyjętej strategii CSR na lata 2018 ÷ 2021  wyglądają następująco:

  Zagwarantowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy
           1. Eliminacja wypadków śmiertelnych i ciężkich
           2. Obniżenie wskaźnika częstości wypadków wśród pracowników LWB
           3. Obniżenie wskaźnika częstotliwości wypadków wśród pracowników LWB
          4. Podejmowanie działań mających na celu obniżenie liczby wypadków wśród pracowników podwykonawców
          5. Utrzymanie niskiego poziomu chorób zawodowych
          6. Eliminacja przypadków niezgodności z obowiązującymi procedurami BHP
          7. Intensyfikacja kontroli zgodności dokumentacji z wymogami przepisów z zakresu BHP
 

Ograniczenie wpływu działalności na bezpieczeństwo lokalnego otoczenia przyrodniczego

1. Ochrona lokalnej bioróżnorodności i rekultywacja obszarów, które uległy przekształceniu

2. Ograniczenie zużycia surowców, materiałów i energii we wszystkich procesach funkcjonujących w Spółce

3. Wspieranie lub/i inicjowanie projektów z zakresu edukacji z zakresu zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności, ochrony środowiska

Zapewnienie bezpieczeństwa i stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności

1. Przeciwdziałanie skutkom następstw społecznych szkód górniczych
2. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym w środowisku lokalnym
3. Działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej

4. Wspieranie edukacji i rozwoju w branży górniczej

Transparentne i odpowiedzialne praktyki zarządcze

1. Budowanie unikalnych kompetencji i zapewnienie warunków do rozwoju zawodowego pracowników
2. Priorytetyzacja etyki jako podstawy kultury zarządzania
3. Tworzenie kultury dialogu i otwartości w miejscu pracy
4. Odpowiedzialne praktyki sprzedażowe
5. Wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności w spółkach zależnych 

6. Rozszerzenie odpowiedzialności na łańcuch dostaw w celu zarządzania wpływem pośrednim na otoczenie

7. Najwyższej jakości zarządzanie społeczną odpowiedzialnością biznesu  i relacjami z otoczeniem  

 

 

Dzięki wdrażaniu innowacji w działalności biznesowej LW Bogdanka S.A. jest stabilną finansowo organizacją, dla której bezpieczeństwo pracowników jest priorytetem.

 

Notowania
Notowania

© LW „Bogdanka” S.A. - 2022
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.