X Kontynuuj

Zasady dotyczące cookies.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Plików Cookies.

Kontakt

W przypadku pytań ze strony podmiotów, które chcą świadczyć lub świadczą na rzecz LW Bogdanka S.A. usługi finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych LW Bogdanka S.A., w tym usługi turystyczne, prosimy o skorzystanie z poniższego formularza kontaktowego. Przed wysłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.

Wypełniony formularz przesyłany jest na skrzynkę pocztową wszystkich pracowników komórki socjalnej oraz do wiadomości przewodniczącego i z-cy przewodnicącego Komisji Socjalnej.

E-mail (proszę wypełnić jeżeli oczekujecie Państwo odpowiedzi):
*  Wiadomość:
*  Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.
Klauzula informacyjna: ---------------------------------------------------------------------------
Klauzula informacyjna
---------------------------------------------------------------------------
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, NIP 713-000-57-84, REGON 430309210 (dalej: Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: iod@lw.com.pl.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zajęcia się Pana/Pani zgłoszeniem dotyczącym usług finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych LW Bogdanka S.A., t.j. w celu realizacji umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych uniemożliwi nam zajęcie się Pana/Pani zgłoszeniem.
Dane osobowe otrzymane od Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do zajęcia się Pani/Pana zgłoszeniem. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi prawne, IT.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Posiada Pan/Pani prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO, b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych - w granicach art. 21 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@lw.com.pl.
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W celu ograniczenia ryzyka wysyłki formularza przez tzw. spamboty prosimy o wpisanie w poniższe pole wyniku zawartego w nim działania arytmetycznego.
 

* - wymagane pola formularza


Pracownicy komórki socjalnej

Dział spraw pracowniczych i socjalnych - SEKCJA SOCJALNA:

  telefony   (+48) 81 462 56 55, 81 462 54 71
  faks   (+48) 81 462 56 50
  e-mail   socjalny [at] lw.com.pl

Na Państwa pytania odpowiedzi mogą udzielić następujące osoby:

 • Zbigniew Kaczan - zkaczan [at] lw.com.pl
 • Irena Mizio - imizio [at] lw.com.pl
 • Agnieszka Łyszczarz - alyszczarz [at] lw.com.pl
 • Jarosław Wojewoda - jwojewoda [at] lw.com.pl

Komisja socjalna

Aktualny skład Komisji Socjalnej:

  Imię i nazwisko   funkcja   reprezentuje stronę
01.  Jadwiga Kalinowska
02.  Ewa Bronisz
03.  Zbigniew Kaczan
04.  Agata Koszarna
05.  Maria Sońta
06.  Irena Mizio
07.  Ilona Zalewska
08.  Ewelina Filipczuk
09.  Przedstawiciel ZZG
10.  Przedstawiciel NSZZ "S"
11.  Przedstawiciel ZZ "Kadra"
12.  Przedstawiciel ZZPMW

- przewodniczący
- z-ca przewodniczącego
- sekretarz
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek
- członek

pracodawcy
pracodawcy
pracodawcy
pracodawcy
pracodawcy
pracodawcy
pracodawcy
pracodawcy
związków zawodowych
związków zawodowych
związków zawodowych
związków zawodowych

Zadaniem ww. osób jest zapewnienie transparentności i przejrzystości wszelkich zasad związanych z wyborem wykonawców usług finansowanych z budżetu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych LW Bogdanka S.A.

Wszelkie zauważone nieprawidłowości co do sposobu przygotowywania zapytań ofertowych lub procedury wyboru wykonawców przedmiotowych usług, prosimy zgłaszać ww. osobom lub swoje uwagi kierować korespondencyjnie na ogólny adres pocztowy LW Bogdanka S.A. (Bogdanka, 21-013 Puchaczów), e-mail: bogdanka@lw.com.pl


1

 • Dane rejestrowe:

  Lubelski Węgiel "BOGDANKA"
  Spółka Akcyjna Bogdanka,
  21-013 Puchaczów, woj. lubelskie

  NIP: 713-000-57-84
  REGON: 430309210

  KRS 0000004549
  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy Spółki 170.067.950,00 zł
  Rachunek bankowy: PL75 1130 1206 0028 9061 5720 0001

 • Kontakt:
       Dział spraw pracowniczych i socjalnych
       SEKCJA SOCJALNA:
           tel. (+48) 81 462 56 55, 81 462 54 71
           fax (+48) 81 462 56 50
          socjalny@lw.com.pl
  Centrala Spółki:
      tel. (+48) 81 462 51 00, fax (+48) 81 462 51 91
      e-mail: bogdanka@lw.com.pl
  Sekretariat Zarządu:
      tel. (+48) 81 462 56 01, (+48) 81 462 56 51
      fax (+48) 81 462 56 17

   

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych
    Zapraszamy również na główną stronę internetową naszej kopalni www.lw.com.pl

© LW „Bogdanka” S.A. - 2018
Realizacja: Data Flow sp. z o.o.